Diensten

Welkom

Loslaten coronaregels
De persconferentie van 15 februari biedt de mogelijkheid om met ingang van ZONDAG 27 FEBRUARI weer bijna terug te keren naar het oude normaal. Wat hebben we hier naar uitgekeken!
 
Onder de tab Info vindt u het Archief waar oude Liturgieën, Rondoms en In memoriams zijn opgenomen
 
Inleverdatum voor Rondom
dinsdag 22 februari 2022
 
  
 
 

Protestantse Gemeente 'de Eshof' te Hoevelaken 

EshofNieuwKl

De Protestantse Gemeente "de Eshof" te Hoevelaken behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en staat in de traditie van de kerk in alle eeuwen en alle plaatsen.
 
We zijn een open en gastvrije gemeente waar iedereen welkom is ongeacht zijn of haar overtuiging, levensstijl of seksuele geaardheid. We willen recht doen aan de pluriformiteit van onze gemeente en hebben geen behoefte slechts één christelijke weg aan te wijzen.
 
We denken dat de manier waarop we met elkaar omgaan belangrijker is dan wat we precies geloven. We zien ons als een gemeenschap die, in alle bescheidenheid, helpt om een betere wereld op te bouwen en die hoop brengt aan hen die Jezus de minste van zijn zusters en broeders noemde.
 
N I E U W S B R I E F nr.  9 – 4 maart  2022
 
Beste mensen,  
 
Onrustig is het op het wereldtoneel. We weten niet hoe dit gaat aflopen en dat kan ons somber en verdrietig maken. Toch gaan we op weg naar Pasen, op weg naar het Licht. Laten we hopen dat dit ook geldt voor alle mensen die de oorlogsdruk aan den lijve ondervinden. 
In deze nieuwsbrief leest u over het thema van de Veertigdagentijd en over het weer gebruiken van de liedboeken. Simon Drost wijst ons op interessante actuele websites en Barbara Westein gunt ons een kijkje in haar leven. 
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr.  8 – 25 februari 2022
 
Beste mensen,  
 
Wat was het fijn om de Maaltijd van de Heer na twee jaar weer te kunnen vieren, fysiek aanwezig of meevierend van huis uit. En het gaat nog verder. Voor de dienst van zondag a.s. hoef je niet te wachten op een uitnodiging. Iedereen is weer welkom zonder aanmelding vooraf. De wekelijkse nieuwsbrief en het online tekenen van kaarten blijft. U leest daar meer over in de Rondom van maart. Verder leest u in deze nieuwsbrief weer over de kunst in de Eshof en delen de leden van de familie Kneppers-Doornekamp hun passie met ons. Maar we beginnen wederom met een bericht van overlijden.
 
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr.  7 – 18 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
De samenleving gaat weer open, de meeste coronamaatregelen vervallen! in de bijdrage hieronder van Frits Harmsen en Ellie Boot leest u wat er vanaf 27 februari weer allemaal mogelijk is in de Eshof en hoe de kerkdiensten er uit gaan zien. De kunst in de kerk is deze week van Truus de Haan en Ineke van den Berg. We blijven verbonden met Jolanda van de Kleut.
 
Live en achteraf audio
en video 
  

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 6 – 11 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
Helaas beginnen we deze nieuwsbrief met de aankondiging van een overlijden. Ook vragen we nogmaals aandacht voor de Eshoftuin, waar uw hulp op prijs wordt gesteld en voor het project ‘Kunst in de kerk’. Verder vertelt Petra Floor over haar werk dat tevens haar passie is.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 5 – 4 februari 2022
 
Beste mensen,   
 
Tijdens de dienst van aanstaande zondag mogen de kinderen bij 2 liederen met muziekinstrumenten helpen met begeleiden. Deze maand is er elke zondag kunst van de Stiltedag te zien in de kerkzaal. Het college van kerkrentmeesters en de ZWO zijn dankbaar voor de toegezegde bedragen voor de actie kerkbalans en de ZWO. 
De commissie Vorming & Toerusting informeert u over nieuwe activiteiten. Deze week neemt Henk Boswijk ons mee in zijn passie voor treinen. De Eshoftuin ontwaakt uit winterslaap en de groep vraagt hulp voor het spitten van de grond.
 
Live en achteraf audio
en video 
 

Lees meer...

luisteren wat ons kent
Luisteren
naar wat ons
nog kent
 en ziet
door alles heen
wat niet verdween
toen wij waren vertrokken

Lees meer...

‘Zonnewende’
(door Bea de Rijke, namens de Liturgische Vormgroep)

zonnewendeSinds januari straalt elke zondag de gouden zon in de Eshof ons tegemoet. In de loop van deze maand bleek deze zon een krachtige, hoopvolle warmtebron. Dwars door het beeldscherm heen en in de dienst werd de zon een teken van licht en hoop op betere tijden. In aanvang dacht de Vormgroep met haar ontwerp in deze uitvoering een mooi en betekenisvol beeld gemaakt te hebben voor de Stiltedag. Inmiddels is het uitgegroeid tot een aansprekend symbool voor velen.

Lees meer...

N I E U W S B R I E F nr. 4 – 28 januari 2022
 
Beste mensen,
 
Langzaam maar zeker gaat de samenleving weer open gelukkig. Als Eshof gemeenschap gaan we daar ook in mee door meer kerkgangers uit te nodigen. U leest er meer over in deze brief. Ook andere activiteiten worden weer opgestart. De Liturgische Vormgroep schrijft over ‘kunst in de kerk’ en uw aandacht wordt nogmaals gevraagd voor VluchtelingenWerk Nijkerk. Ook leest u over de tijdelijke afwezigheid van Ellie en ten slotte schrijft Alex een mooi verhaal over Feije Duim.
 
Live en achteraf audio
en video 
 
 

Lees meer...

Een statushouder in Hoevelaken helpen met integreren?
Een greep uit de mogelijkheden die vrijwilligers van VluchtelingenWerk zien, maar waar ze niet (meer) aan toekomen. 
  • De beste startpositie: Een ontmoetingsmoment (individueel/ groepsgewijs/ centraal of bij hen thuis) vragen, luisteren, vertrouwen winnen. Niet direct opgeven. Zo zie of hoor je soms vanzelf wat er nodig is.
  • Indien nodig: uitvinden wie je als ‘tolk’ kunt gebruiken: vrienden/statushouders die al langer in NL zijn. Soms kun je via de smartphone laten tolken of via Google Translate inspreken.
  • Welke doelgroepen (bv. thuiszittende vrouwen, alleenstaande (zwangere) moeders, kinderen) zouden bij elkaar kunnen worden gebracht? Wie wil dat faciliteren?
  • Doorgeven van corona-regels of attenderen op www.pharos.nl (voorlichting in eigen taal)

Lees meer...

De vreemdeling die in uw steden woont. (Deuteronomium 5, 14)
 
VluchtelingenwerkOp maandag 2 maart 2020 was er in 'de Eshof' een samenkomst met de titel: 'Bekend maakt bemind'. Ahmad al Haj, gevlucht uit Syrie, ging in op onze vraag: 'Waarom verlaat iemand huis en haard om in een vreemd land een nieuw leven te beginnen?'
Later dat jaar overlegden we samen met een aantal statushouders over hun verwachtingen in Hoevelaken. Dat deden we samen met de Hulpdienst, Welzijnsorganisatie Sigma en afgevaardigden van de Eshof en het Pauluscentrum. Daar ging het over de 'kleine' vragen zoals contact met dorpsgenoten, alleen voelen, praktische hulp om in te burgeren. De Eshof maakte van 'vluchtelingen' een projectthema dat langere tijd concreet zal zijn.

Lees meer...